Luyện thi TCF

Chọn một xê-ri và trả lời các câu hỏi không giới hạn thời gian để tiến bộ theo tốc độ của riêng bạn, hoặc luyện tập trực tiếp với các câu hỏi ngữ pháp và nghe hiểu, đọc hiểu.

Test trong điều kiện thực tế

Bạn đã cảm thấy sẵn sàng chưa? Thử làm bài test đặt trong những điều kiện thực tế giống như khi thi TCF và đánh giá kết quả của mình. Hãy làm bài test bao nhiêu lần tùy thích, chúng hoàn toàn miễn phí.

Để giúp bạn chuẩn bị một cách tốt nhất cho kỳ thi TCF, chúng tôi cung cấp cho bạn một bài test 90 phút hội đủ các điều kiện giống như một phiên thi chính thức. Chú ý, những kết quả đạt được ở đây không đảm bảo là bạn sẽ có được một trình độ tương tự khi thi TCF chính thức nhưng đó là một cách luyện tập lý tưởng quyết định thành công khi đi thi.

TCF: một chứng chỉ của France Éducation international