Nói về nghề nghiệp

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên những thứ ở nơi làm việc của bạn bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng động từ "pouvoir", "devoir" và "vouloir",
 • kéo dài một âm tiết trong một câu,
 • nói về vị trí của phụ nữ trong thế giới công việc.
Femme d'affaires regardant l'heure

Đi làm

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các phương tiện giao thông và chỉ đường bằng tiếng Pháp,
 • nhận ra và sử dụng các giới từ "sur", "dans", "entre", v.v.
 • nhận ra và phát âm âm [y],
 • hiểu rằng việc đúng giờ rất quan trọng ở một số quốc gia.

Nói về điều kiện làm việc

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • mô tả tình hình nghề nghiệp của bạn bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng và chia động từ "prendre", "répondre" và "attendre" ở thì hiện tại đơn,
 • nhận ra và phát âm âm [ø],
 • hiểu cách phân chia thời gian giữa công việc và ngày nghỉ ở các quốc gia khác nhau.

Chào hỏi, tạm biệt

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • chào và tạm biệt các đồng nghiệp của bạn bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng thì tương lai gần và giới từ "dans" để nói rằng một sự kiện sẽ sớm xảy ra,
 • nhận ra và phát âm âm [ʒ],
 • biết khi nào và cách trả lời điện thoại.