Chào hỏi

Bạn vừa đến một nước nói tiếng Pháp? Trên hết thảy, hãy học cách tự giới thiệu bản thân trong các tình huống khác nhau, học cách nói về gia đình và nguồn gốc của mình.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Hoạt động giải trí

Bạn mong muốn chia sẻ các hoạt động giải trí của mình với bạn bè? Học cách nói về những điều bạn thích làm, cách đưa hẹn và đặt hàng, những điều này lúc nào chả hữu ích!
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Nhà ở

Bạn chuyển đến một căn nhà mới? Học cách nói về chỗ ở của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các lời khuyên để bạn có thể trao đổi với hàng xóm mới của mình và tiếp họ một cách chu đáo.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Các bữa ăn

Bạn muốn nấu nướng như dân Pháp ngữ chính hiệu? Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rất cả các công đoạn: đi chợ, chuẩn bị các món và các bữa ăn.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Công việc

Bạn được một công ty tuyển dụng? Học cách nói về nghề nghiệp của mình, về quãng đường từ nhà đến chỗ làm và cách trao đổi với đồng nghiệp.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Sức khỏe

Bạn không khỏe à? Đừng hoảng sợ. Bạn sẽ sớm có thể đặt lịch hẹn  với bác sĩ, nói nơi đau và hiểu phương thức điều trị được đề nghị.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Các chuyến đi

Bạn đi nghỉ ở một nước nói tiếng Pháp ư? Hãy học cách nói về chuyến du lịch của mình: cả trước, trong và sau chuyến đi.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.