Nói về tình trạng sức khoẻ, tinh thần của mình

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các đồ vật trong phòng tắm của bạn bằng tiếng Pháp,
 • đặt câu phủ định bằng tiếng Pháp,
 • nhận ra và phát âm âm [ã],
 • biết phải nói chuyện với ai về các vấn đề sức khỏe của bạn.

Hẹn khám bệnh với bác sĩ

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các địa điểm, công việc và hoạt động trong ngành y tế,
 • nói và hiểu thời gian bằng tiếng Pháp,
 • nhận ra và phát âm các âm [p], [v] và [b],
 • hiểu hệ thống an sinh xã hội và bảo hiểm y tế.

Nói về nỗi đau thể chất

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các bộ phận của cơ thể người bằng tiếng Pháp,
 • giải thích nơi bạn bị đau bằng tiếng Pháp,
 • hiểu vai trò của dấu nháy đơn giữa hai từ,
 • nhận biết các loại vắc-xin bắt buộc ở một số quốc gia nói tiếng Pháp.

Tự chăm sóc

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • nói những từ hữu ích trong hiệu thuốc bằng tiếng Pháp,
 • diễn tả sự bắt buộc với "il faut" và động từ nguyên thể,
 • biết sự khác biệt giữa âm "h" câm và "h aspiré" trong tiếng Pháp,
 • xác định vị trí các địa điểm cấm hút thuốc theo các quốc gia.