Nói về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của mình

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi tên được các đồ vật trong phòng tắm của mình,
 • biết đặt câu phủ định,
 • nhận biết và phát âm được âm [ã],
 • biết phải hướng đến ai để hỏi về các vấn đề sức khỏe của mình.
Émadé et sa patiente

Lấy hẹn bác sĩ

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi đúng tên các địa điểm, nghề nghiệp và hoạt động thuộc giới y tế,
 • biết nói và hiểu được giờ,
 • nhận biết và phát âm được các âm [p], [v] và [b],
 • hiểu về hệ thống an sinh xã hội và bảo hiểm y tế.

Diễn tả sự đau đớn thể xác

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi tên được các bộ phận cơ thể người,
 • giải thích được bị đau ở đâu,
 • nhận biết và phát âm được âm [y], 
 • xác định được các vắc-xin bắt buộc phải tiêm ở một số quốc gia nói tiếng Pháp.

Chăm sóc sức khỏe

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • nói được các từ hữu ích trong hiệu thuốc,
 • biết cách diễn đạt ý bắt buộc với «il faut» và các động từ ở dạng nguyên thể,
 • phân biệt được sự khác nhau giữa «h» câm và «h» kêu,
 • nhận biết được các địa điểm bị cấm hút thuốc tùy theo mỗi quốc gia.