Miêu tả chỗ ở

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • miêu tả được các phòng trong ngôi nhà của bạn bằng cách sử dụng các tính từ,
 • biết khi nào thì phải phát âm phụ âm cuối của một từ,
 • hiểu được rằng việc trang trí nhà cửa là rất quan trọng đối với dân Pháp ngữ.

Nói về những điều không ổn

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi tên được các đồ vật có trong nhà của bạn,
 • hiểu được sự khác nhau giữa «beaucoup», «très» và «trop»,
 • biết cách nối các từ với nhau trong một nhóm từ,
 • biết cách làm thế nào để có được nhà ở.
Rencontrer un voisin

Nối quan hệ với hàng xóm láng giềng

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • miêu tả được khu phố nơi bạn sống,
 • biết sử dụng và chia các động từ «aller» và «venir» ở thì hiện tại,
 • biết cách dùng các cử chỉ tay đi kèm để nhấn nhá điều bạn nói,
 • có thể nói chuyện với một người không quen biết.

Mời ai đó đến nhà mình

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • miêu tả được đồ nội thất và màu sắc của chúng trong một ngôi nhà, căn hộ,
 • sử dụng được các đại từ «moi», «toi», «lui», v.v.
 • biết lên hoặc xuống giọng khi cần thiết,
 • biết những gì bạn nên làm hay không nên làm khi tiếp ai đó ở nhà mình.