Nói về các hoạt động của mình

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • đưa ra được tên các hoạt động giải trí và thể thao,
 • biết nói về những gì bạn thích làm hoặc không thích làm,
 • biết kéo dài âm tiết cuối cùng của một từ, giống như dân Pháp ngữ chính hiệu,
 • biết những gì bạn có thể hoặc không thể làm ở nơi công cộng trong các nước nói tiếng Pháp.

Mời đi chơi

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi tên được các hoạt động giải trí yêu thích của mình,
 • biết cách khởi tạo quan hệ và mời một cách lịch sự ai đó tham gia một hoạt động nào đó,
 • biết cách lên giọng trong một câu hỏi.

Đặt hàng

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • biết cách đặt một đơn hàng,
 • biết cách sử dụng thì tương lai gần để đặt hàng,
 • biết khi nào thì cần phát âm chữ «e»,
 • nhận biết được sự khác nhau giữa một quán cà phê và một nhà hàng.

Tìm hiểu về một sự kiện

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • nói được các tháng trong năm, các ngày trong tuần và các thời điểm trong ngày,
 • biết nói về thời tiết hiện tại,
 • biết cách đọc đúng số điện thoại,
 • biết cách hỏi chuyện một người lạ trên đường phố.