Nói về các hoạt động

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các hoạt động và môn thể thao,
 • nói những điều bạn thích hoặc không thích làm bằng tiếng Pháp,
 • kéo dài âm tiết cuối cùng của một từ, giống như một người nói tiếng Pháp,
 • biết những điều bạn có thể và không thể làm ở những nơi công cộng nói tiếng Pháp.

Rủ đi chơi

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các hoạt động giải trí yêu thích của bạn bằng tiếng Pháp,
 • liên lạc và lịch sự đề xuất một hoạt động cho ai đó bằng tiếng Pháp,
 • lên giọng khi câu của bạn chưa kết thúc.

Gọi món

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • đặt hàng bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng mệnh lệnh cách để đưa ra hướng dẫn,
 • phát âm chữ cái "e" trong tiếng Pháp khi cần thiết,
 • biết sự khác biệt giữa quán cà phê và nhà hàng.

Tìm hiểu về một sự kiện

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • nói các tháng trong năm, ngày trong tuần và thời gian trong ngày bằng tiếng Pháp,
 • mô tả thời tiết bằng tiếng Pháp,
 • đọc chính xác số điện thoại,
 • ra ngoài và nói chuyện với một người lạ trên đường.