Miêu tả chỗ ở

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • mô tả các phòng trong nhà của bạn bằng tính từ,
 • phát âm phụ âm cuối của một từ bằng tiếng Pháp khi cần thiết,
 • hiểu rằng điều quan trọng đối với những người nói tiếng Pháp là phải trang trí nhà cửa của họ.

Diễn đạt một điều gì đó không ổn

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • kể tên các đồ vật trong nhà của bạn bằng tiếng Pháp,
 • hiểu sự khác biệt giữa "beaucoup", "très;" và "trop",
 • lên hoặc xuống giọng khi cần thiết,
 • biết cách kiếm chỗ ở bằng tiếng Pháp.
Rencontrer un voisin

Giao thiệp với hàng xóm

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • mô tả khu vực lân cận nơi bạn sống bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng và chia động từ "aller" và "venir" ở thì hiện tại,
 • dùng tay để nhấn mạnh những gì bạn đang nói,
 • trò chuyện bằng tiếng Pháp với người nào đó bạn không quen.

Mời ai đến nhà

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • mô tả đồ nội thất và màu sắc của nó ở trong nhà bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng đại từ "moi", "toi", "lui", "elle", v.v.
 • liên kết các từ với nhau trong một nhóm từ,
 • biết những điều bạn nên làm hoặc không nên làm khi tiếp một người trong nhà của bạn.