Cung cấp thông tin về hộ tịch

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • nhận ra các từ để giới thiệu bản thân,
 • đặt câu hỏi để làm quen với nhau,
 • nhận ra các âm [i] và [ɛ],
 • sử dụng "tu" và "vous" trong các tình huống phù hợp bằng tiếng Pháp.

Tự giới thiệu

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • nói tên nghề nghiệp bằng tiếng Pháp,
 • nói họ và tên của bạn theo đúng thứ tự,
 • xác định vị trí và phát âm tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái bằng tiếng Pháp.

Nói về người thân xung quanh

Khi kết thúc bước này, bạn sẽ có thể:
 • giới thiệu gia đình bạn bằng tiếng Pháp,
 • sử dụng các mạo từ sở hữu,
 • phát âm chính xác các từ kết thúc bằng "e",
 • biết khi nào thì "bắt tay" và khi nào thì "hôn" (faire la bise).