Partir en voyage

Chọn điểm đến

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi tên được các địa điểm của chuyến đi nghỉ,
 • biết đặt câu ở thì hiện tại,
 • nhận ra được dạng viết của các chữ cái không được phát âm khi nói của các động từ ,
 • biết nói về các thời kì đi nghỉ và các điểm đến yêu thích của dân Pháp.

Đặt chuyến đi

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi tên được các dạng chỗ ở và có thể miêu tả được chúng,
 • biết tạo và sử dụng thì quá khứ kép,
 • nhận biết và phát âm được âm [R],
 • xác định được một số lý do để đi du lịch.

Tham quan

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • gọi tên được các hoạt động diễn ra trong kì nghỉ,
 • sử dụng được «c'est» hoặc «ce sont»,
 • nhận biết và phát âm được các âm /ɶ/ và /E/,
 • nhận diện được các biểu tượng nổi tiếng của một số quốc gia.
Voyages, voyages

Kể về chuyến đi của mình

Vào cuối bước này, bạn có thể:
 • đưa ra được các cảm nghĩ, ấn tượng của mình về chuyến đi,
 • sử dụng và chia được các động từ «attendre» và «prendre»,
 • nhận biết và phát âm được âm /s/,
 • kể về chuyến đi của mình trên tin nhắn.