Chào hỏi

Bạn vừa đến một quốc gia nói tiếng Pháp? Trước hết, hãy học cách giới thiệu bản thân trong nhiều tình huống khác nhau, cách nói về gia đình và nguồn gốc của bạn.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Giải trí

Bạn có muốn chia sẻ sở thích của mình với bạn bè không? Hãy học cách nói về những việc bạn thích làm, cách đặt lịch hẹn và cách đặt hàng, những điều đó luôn hữu ích!
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Chỗ ở

Bạn chuyển đến một ngôi nhà mới? Hãy học cách nói về ngôi nhà của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các mẹo về cách trò chuyện với những người hàng xóm mới và cách chào đón họ.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Bữa ăn

Bạn muốn nấu ăn như một người nói tiếng Pháp? Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu tất cả các bước: mua sắm, nấu ăn và ăn uống.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Y TẾ

Bạn không khỏe à? Đừng hoảng sợ. Bạn sẽ sớm có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ, nói nơi đau và hiểu phương thức điều trị được đề nghị.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.

Du lịch

Bạn đang đi nghỉ ở một quốc gia nói tiếng Pháp? Hãy học cách nói về chuyến đi của bạn: trước, trong và sau chuyến đi.
Tiến độ
để xem các bài tập bạn đã hoàn thành và thành công.