Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: Vị thế của người phụ nữ trong công việc

Écoutez la vidéo et regardez l'image. Associez chaque légende à l'élément encadré en vert correspondant.
Hãy nghe đoạn video sau vàquan sát hình ảnh. Nối mỗi chú thích với một yếu tố trong khung màu xanh tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Travail-Metier-Cult-PlaceFemmeDAffaire-Jakarta-Video
    Nữ doanh nhânCuộc sống riêngCông nghệ thông tin
nbOk câu sắp xếp đúng
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Sylvia Sumarlin, Présidente de Dyviacom
Être une femme d'affaires dans un monde d'hommes, car je travaille dans les technologies de l'information, c'est rare, c'est un privilège je pense.

Sylvia Sumarlin, Nữ chủ tịch của Dyviacom Là một nữ doanh nhân trong thế giới toàn đàn ông là chuyện hiếm, như hiện nay tôi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và theo tôi đó là một đặc quyền.

Có thể bạn cũng thích...