Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: ủng hộ hay phản đối thuốc lá

Regardez la vidéo et placez chaque élément dans la bonne colonne.
Hãy xem đoạn video và xếp mỗi yếu tố vào một cột tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Soigner-Culture-TalentsCannesDanslVent-Tabac-Video
Tôi nhìn thấy.
Deux personnes qui fument. Un policier.
Tôi nghe thấy.
Ben, attendez. Je ne savais pas. Votre cigarette : c'est un lieu public, vous êtes à l'intérieur. Je vous verbalise.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet và Laure Destercke, Đại học công giáo Louvain
Published on 01/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Premier extrait
L'homme en chaise roulante
Bonjour.

Deuxième extrait
L'homme qui fume
Bonjour.
Le policier
Pas chaud, hein ?
L'homme qui fume
Non ça... Vous devez sacrément vous geler dehors...
Le policier
Comme vous dites. Dommage que vous ne soyez pas venu vérifier de vous même. Votre cigarette : c'est un lieu public, vous êtes à l'intérieur. Je vous verbalise.
L'homme qui fume
Ben, attendez. Je ne savais pas.
Đoạn trích đầu tiênNgười đàn ông ngồi xe lăn Xin chào.Đoạn trích thứ haiNgười đàn ông hút thuốc Xin chào.Người cảnh sát Không nóng chứ, phải không ?Người đàn ông hút thuốc Không điều đó... Ở ngoài thế hẳn ông phải lạnh lắm nhỉ...Người cảnh sát Đúng như ông nói. Tiếc là ông không thể đến tận nơi để tự xem điều này. Điếu thuốc lá của ông : đây là nơi công cộng, ông đang ở bên trong. Tôi ghi biên bản phạt ông.Người đàn ông hút thuốc Hừm, chờ xem nào. Tôi không biết.

Có thể bạn cũng thích...