Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa : tu hay vous ?

Écoutez la vidéo. Complétez chaque question posée par la dame avec les bons mots.
Hãy nghe đoạn phim sau. Hoàn thành các câu hỏi của người phụ nữ với những từ thích hợp.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
Transcription J'adopte un pays Hiba VN
Quel est ton|votre nom ?Quel âge as-tu|avez-vous, Hiba ?De quel pays viens-tu|venez-vous ?
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Aphrodite Maravelaki, Université catholique de Louvain
Published on 03/09/2013 - Modified on 22/10/2019
Dịch
La dame
Bonjour.
Hiba
Bonjour.
La dame
Ça va bien ?
Hiba
Ça va bien.
La dame
Quel est ton nom ?
Hiba
Hiba.
La dame
Quel âge as-tu Hiba ?
Hiba
J'ai 7 ans.
La dame
De quel pays viens-tu ?
Hiba
Au Maroc…
La maman
Du Maroc…
Người phụ nữ
Xin chào.
Hiba
Xin chào.
Người phụ nữ
Bạn khỏe chứ ?
Hiba
Tôi rất khỏe.
Người phụ nữ
Tên bạn là gì
Hiba
Hiba.
Người phụ nữ
Bạn bao nhiêu tuổi vậy Hiba ?
Hiba
Tôi 7 tuổi.
Người phụ nữ
Bạn đến từ nước nào ?
Hiba
Ở Marốc…
Người mẹ
Từ Marốc...

Văn hoá / Tu hay vous?

Trong văn hoá nước bạn, người ta có dùng cùng một đại từ để gọi người bằng, kém hoặc hơn tuổi không? Trong tiếng Pháp, có hai cách để gọi người khác, tuỳ thuộc vào tính chất của mối quan hệ. Với bạn bè hoặc người thân (không chuẩn tắc), người ta dùng đại từ "tu" (Quel âge as-tu ? Comment t’appelles-tu ? D’où viens-tu ?). Đại từ "tu" dùng để gọi những người ít tuổi hơn hoặc bằng tuổi, quen hoặc không quen (nếu người chưa quen dưới 20 tuổi). Đại từ "Tu" cũng có thể dùng để gọi người lớn tuổi hơn trong gia đình, đồng nghiệp hoặc những người thân lớn tuổi hơn nếu họ chủ động cho phép gọi là "tu". Còn để gọi người lớn tuổi hơn, có thứ bậc cao hơn mới gặp lần đầu hay ở những nơi công cộng như các cửa hàng, cơ quan thì dùng dạng số nhiều lịch sự "vous" (Quel âge avez-vous ? Comment vous appelez-vous ?). Trong quan hệ công việc, khi gặp nhau lần đầu, ta cũng xưng "vous" ngay cả khi bằng tuổi nhau. Chú ý! Các quy tắc lịch sự này không phải đều nghiêm ngặt như vậy ở tất cả các nước Pháp ngữ. Người ta xưng hô thoải mái (dùng tu) ở Québec hoặc ở châu Phi. Trong văn hoá châu Phi, việc sử dụng tu để cho thấy người nói chuyện với mình được coi là bạn, chứ không phải người xa lạ. Ngược lại tại Bỉ và Pháp, cách gọi "vous" phổ biến hơn.

Có thể bạn cũng thích...