Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: tìm nhà ở

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Logement-DireVaPas-Cult-CiteGuideEtrangerStrasbourg-Video
Ai nói?
Un Africain.Un Américain.Un Européen.
Người đàn ông nói về loại tìm kiếm nào?
La recherche d'un appartement.La recherche d'un hôtel.La recherche d'une maison.
Việc tìm nhà kéo dài bao lâu?
3 jours.3 semaines.3 mois.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 03/07/2013 - Modified on 04/11/2019
Dịch
L'homme
Ça fait trois mois qu'on a cherché un appartement : on n'a pas trouvé. Parce que les gens, quand on arrive : "Ah ! Madame, elle a un C.D.D. (1) ? Ah bon !". Mais, surtout, moi, je suis africain ! Et non content d'être africain, je suis artiste ! Je leur montre ma déclaration fiscale. Mais ils ne sont pas rassurés ! Non, ils ont encore peur !"

(1) Contrat à durée déterminée
Người đàn ông Chúng tôi tìm một căn hộ đã ba tháng nay. chúng tôi không tìm thấy. Bởi vì khi chúng tôi đến, người ta hỏi: "À! Thế vợ anh, cô ấy có hợp đồng lao động có thời hạn không? Ồ!" Nhưng trên hết thì tôi là người châu phi! Và tôi còn là một nghệ sĩ! Tôi cho họ xem tờ khai thuế của tôi. Nhưng họ vẫn không yên tâm! Không, họ còn sợ nữa!"

Có thể bạn cũng thích...