Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: thói quen ở nơi công cộng

Regardez les photos. Associez chaque photo à la phrase correspondante.
Hãy quan sát các bức ảnh sau. Nối mỗi bức ảnh với câu tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Những đứa trẻ chơi bóng.
Mọi người đang ăn uống.
Những người đàn ông hút thuốc.
Những người đàn ông vui chơi.
Những đôi uyên ương nghỉ ngơi.
Các cô gái nhảy múa.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Aphrodite Maravelaki et Christine Renard, Université catholique de Louvain
Published on 04/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Có thể bạn cũng thích...