Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: thời gian làm việc và kỳ nghỉ

Regardez la vidéo et consultez l’aide. Identifiez les avantages sociaux en Suède et en France.
Hãy xem đoạn video sau và tham khảo phần trợ giúp. Xác định các lợi ích xã hội ở Thụy Điển và ở Pháp.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
Dest reussite VN

Les Suédois travaillent 40|35|48 heures par semaine.

Les Français travaillent 35|40|48 heures par semaine.

Les Suédois commencent plus tôt|à la même heure|plus tard que les Français.

En général, les Suédois travaillent de 8 h à 5 h (8 h à 17 h)|8 h 30 à 5 h 30 (8 h 30 à 17 h 30)|9 h à 6 h (9 h à 18 h).

En général, les Français travaillent de 9 h à 18 h|7 h 30 à 16 h 30|8 h à 17 h.

nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 02/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
La femme
Mais c'est vrai que les Suédois travaillent 40 heures par semaine et commencent plus tôt. En général, ils travaillent de huit heures à cinq heures (1).

(1) De 8h à 17h.
Người phụ nữ
Nhưng đúng là người Thụy Điển làm việc 40 giờ một tuần và bắt đầu sớm hơn. Thông thường, họ làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều (1).

(1) Từ 8h đến 17h.

Văn hoá / Thời gian đi làm và nghỉ phép

Ngày lễ là những ngày được nghỉ hợp lệ: không ai đi làm vào những ngày này, ngoại trừ những người bán bánh và người trực bệnh viện.... Nghỉ phép có lương là số ngày nghỉ được người sử dụng lao động trả lương, tiền lương tỷ lệ với số ngày làm việc trong năm. Ở Pháp, các kỳ nghỉ hè của học sinh kéo dài 2 tháng. Rất nhiều gia đình đi nghỉ vào tháng bảy hoặc tháng tám và tiến độ làm việc tại các doanh nghiệp thường chùng xuống khá nhiều vào tháng tám. Thời gian làm việc theo luật tại Pháp là 35 giờ mỗi tuần. Đối tượng chủ yếu của chế độ làm việc này là các nhân viên hành chính và các nhân viên trong các doanh nghiệp lớn. 35 giờ không phải số giờ làm việc tối đa trong một tuần, mà là số giờ quy chiếu để tính toán giờ làm thêm hoặc đưa ra những việc bán thời gian. Tuần làm việc kéo dài từ thứ hái đến thứ sáu. Giờ làm việc thường bắt đầu từ 8h30-9h30 đến 17h30-18h30. Thời gian nghỉ quy định cho bữa trưa là 45 phút, nhưng thường thì nó kéo dài một tiếng (ở Pháp). Với việc áp dụng 35 giờ làm mỗi tuần, một vài doanh nghiệp đã thực hiện ngày làm 8 giờ, và chiều thứ sáu sẽ được nghỉ. Thời gian biểu của các cán bộ thường linh hoạt hơn. Giờ đến sở và tan sở của họ thay đổi theo nhiệm vụ làm việc, giờ nghỉ ăn trưa cũng có thể kéo dài hơn. Không hiếm những cán bộ rời cơ quan sau 19h30, thậm chí 20h. Theo http://www.justlanded.com/francais/France/Guide-France/Emploi/Travailler tra cứu ngày 8/11/2010

Có thể bạn cũng thích...