Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: thời gian làm việc và kỳ nghỉ

Regardez la vidéo et consultez l’aide. Identifiez les avantages sociaux au Cambodge et en France.
Hãy xem đoạn video sau và tham khảo phần trợ giúp. Xác định các lợi ích xã hội ở Campuchia và ở Pháp.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Dest reussite Cambodge
Lợi ích ở Campuchia
28 ngày nghỉ lễ
Lợi ích ở Pháp
Trợ cấp thất nghiệpLương hưu cho tất cả các loại nghề nghiệp10 ngày nghỉ lễ35 giờ làm việc mỗi tuần
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 02/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Marie Brette, la présentatrice
Parlons des conditions de travail. Pas de retraite, je crois, pas de chômage. Est-ce qu'il y a des vacances ?
Aurélie Clerc, journaliste "LePetitJournal.com", Cambodge
Il y a une petite retraite pour les fonctionnaires, pas de chômage, par contre. On a 18 jours de congés payés et un gros calendrier de jours fériés, puisqu'il y en a 28 dans l'année.
Marie Brette
Ah ! Quand même ! C'est pas mal ! Et les heures de travail, hebdomadaire ?
Aurélie Clerc
Quarante-huit heures par semaine.
Marie Brette
Quarante-huit heures par semaine.
Marie Brette, người giới thiệu chương trình
Nói về điều kiện làm việc. Không nghỉ hưu, tôi tin, không thất nghiệp. Vậy liệu có những kỳ nghỉ?
Aurélie Clerc, phóng viên báo "LePetitJournal.com", Campuchia
Có khoản trợ cấp lương hưu nhỏ cho công chức nhưng không có trợ cấp thất nghiệp. Có 18 ngày nghỉ được trả lương và rất nhiều ngày nghỉ lễ, khoảng 28 ngày một năm.
Marie Brette
Ah! Ra thế! Cũng không tồi! Thế bao nhiêu giờ làm việc mỗi tuần?
Aurélie Clerc
48 giờ mỗi tuần.
Marie Brette
48 giờ mỗi tuần.

Văn hoá / Thời gian đi làm và nghỉ phép

Ngày lễ là những ngày được nghỉ hợp lệ: không ai đi làm vào những ngày này, ngoại trừ những người bán bánh và người trực bệnh viện.... Nghỉ phép có lương là số ngày nghỉ được người sử dụng lao động trả lương, tiền lương tỷ lệ với số ngày làm việc trong năm. Ở Pháp, các kỳ nghỉ hè của học sinh kéo dài 2 tháng. Rất nhiều gia đình đi nghỉ vào tháng bảy hoặc tháng tám và tiến độ làm việc tại các doanh nghiệp thường chùng xuống khá nhiều vào tháng tám. Thời gian làm việc theo luật tại Pháp là 35 giờ mỗi tuần. Đối tượng chủ yếu của chế độ làm việc này là các nhân viên hành chính và các nhân viên trong các doanh nghiệp lớn. 35 giờ không phải số giờ làm việc tối đa trong một tuần, mà là số giờ quy chiếu để tính toán giờ làm thêm hoặc đưa ra những việc bán thời gian. Tuần làm việc kéo dài từ thứ hái đến thứ sáu. Giờ làm việc thường bắt đầu từ 8h30-9h30 đến 17h30-18h30. Thời gian nghỉ quy định cho bữa trưa là 45 phút, nhưng thường thì nó kéo dài một tiếng (ở Pháp). Với việc áp dụng 35 giờ làm mỗi tuần, một vài doanh nghiệp đã thực hiện ngày làm 8 giờ, và chiều thứ sáu sẽ được nghỉ. Thời gian biểu của các cán bộ thường linh hoạt hơn. Giờ đến sở và tan sở của họ thay đổi theo nhiệm vụ làm việc, giờ nghỉ ăn trưa cũng có thể kéo dài hơn. Không hiếm những cán bộ rời cơ quan sau 19h30, thậm chí 20h. Theo http://www.justlanded.com/francais/France/Guide-France/Emploi/Travailler tra cứu ngày 8/11/2010

Có thể bạn cũng thích...