Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: tầm quan trọng của một ngôi nhà

Regardez la vidéo (attention, il n'y a pas de son) et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video (chú ý, không có tiếng) và chọn câu trả lời đúng.
PC-Logement-Cult-ImportanceMaison-ChangerInterieur-Video


Đoạn video này được lấy từ loại hình phát sóng nào?
Một tờ báo truyền hìnhMột tạp chí về nghệ thuật trang tríMột tạp chí về sinh thái họcMột tạp chí âm nhạc
Tên của loại phát hành này là gì?
Changer d'intérieursCôté maisonLeçons de stylePassion maisons
Tòa nhà này thuộc loại hình gì?
Một lâu đàiMột khách sạnMột ngôi nhà Một bảo tàng
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...