Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: sự đúng giờ

Regardez la vidéo et consultez l'aide. Placez chaque phrase dans la bonne colonne.
Hãy xem đoạn video sau và tham khảo phần trợ giúp. Xếp mỗi câu vào một cột tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Travail-Travail-Culture-DestinationReussite-CostaRica-Video
Ở Bờ Biển Ngà
Cần phải dự trù thêm nửa tiếng hoặc một tiếng so với giờ hẹn.Bạn bè có thể không bao giờ đến chỗ hẹn.Không nhất thiết phải báo trước cho mọi người nếu chúng ta không đến được.
Ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Québec
Khi có hẹn chúng ta phải đến đúng giờ.Gọi điện xin lỗi nếu chúng ta đến muộn.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet et Laure Destercke, Université catholique de Louvain
Published on 03/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Virginia Dantrou
Pour s’intégrer au Costa Rica, il faut être très patient, parce qu’au Costa Rica tout va lentement ; d’ailleurs il y a l’heure « tica » ; donc il faut s’habituer que le temps n’est pas celui qu’on connaît. Il faut toujours prévoir une demi-heure, voire une heure de plus chaque fois qu’on donne un rendez-vous.
Quand on a des amis, on les invite à la maison parfois, ils disent : « Oui, oui j’arrive. À huit heures. » Ils n’arrivent jamais. Ils téléphonent trois jours après, mais c’est pas pour s’excuser. Ça n’a pas tellement d’importance ici le fait de prévenir les gens qu’on ne va pas arriver ou qu’on a eu un problème.

Virginia Dantrou Phải rất kiên nhẫn để hòa nhập với cuộc sống ở Costa Rica, bởi vì ở đây mọi thứ diễn ra một cách từ từ, và hơn nữa ở đây có giờ "cao su kiểu Costa Rica", do đó, phải quen với việc thời gian không phải như chúng ta vẫn biết. Luôn phải dự trù thêm nửa giờ hoặc thậm chí hơn một giờ nữa mỗi khi có một cuộc hẹn. Khi có bạn, đôi khi họ mời bạn về nhà, những người bạn nói: "Ừ, mình đang đến đây. Vào lúc 8h." Họ không bao giờ đến. Ba ngày sau đó họ gọi điện thoại nhưng không phải để xin lỗi. Ở đây, việc báo trước cho người khác rằng mình sẽ không đến hoặc có vấn đề gì đó không quá quan trọng.

Văn hoá / Sự đúng giờ

Ở đất nước bạn, trong văn hoá bạn, có thể đến lúc mấy giờ khi có một cuộc hẹn công việc vào lúc 10 giờ, hay một giờ học tiếng lúc 14 giờ? Nếu có thang điểm "đúng giờ" thì văn hoá nước bạn được bao nhiêu điểm? Đến đúng giờ có phải một việc quan trọng không? Ở mỗi nền văn hoá, khái niệm về thời gian và những thứ có liên quan tới thời gian rất khác nhau: tính đúng giờ, việc tuân thủ giờ giấc, các cuộc hẹn... Mọi người có cần báo trước hay xin lỗi nếu đến muộn, hoặc không thể đến một cuộc hẹn, dù chỉ là một cuộc hẹn bạn bè? Mọi người có hay bị vội không? Người chậm chạp sẽ bị nhìn nhận thế nào? Mọi người có thể làm việc gì "từ từ" không? Những người nói tiếng Pháp ở phương tây rất đúng giờ trong các cuộc hẹn liên quan tới công việc, y tế, học hành. Những người đến muộn sẽ bị coi là làm phí phạm thời gian của người khác. Quy tắc này cũng được áp dụng, gần như chặt chẽ đến từng giây, với các phương tiện công cộng như tàu tốc hành. Nói chung, khi đến muộn thì phải báo trước. Tuy nhiên, ở Pháp, với các cuộc hẹn cá nhân, đến nhà bạn bè, thì đến muộn không phải là bất lịch sự: như khi đến muộn 15 phút, lại là lịch sự.

Có thể bạn cũng thích...