Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: rủ đi chơi

Regardez les images. Associez les invitations à la bonne situation : formelle ou informelle.
Hãy quan sát các hình ảnh sau. Nối các lời mời với tình huống tương ứng: chính thức hay không chính thức.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Tình huống trang trọng
Chers voisins, nous vous invitons pour avoir le plaisir de faire votre connaissance le 15 novembre à 20 heures.Madame et Monsieur Martin vous prient de leur faire l'honneur d'assister au mariage de leur fille.
Tình huống thông thường
Salut, ça te dirait de venir à une fête samedi soir ?Tu viens en week-end à la côte belge avec moi ?Je t'attends à la sortie de l'école pour fêter ta réussite.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 03/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Văn hóa / Rủ đi chơi

Ở nước bạn, bạn nói gì để mời đồng nghiệp đi chơi? Để mời một người bạn gái? Liệu phụ nữ có thể mời đàn ông không? Những mẫu thư mời viết tay hay điện tử như thế nào? Giao thiệp với ai đó Cô gái trẻ Clover rất tự nhiên khi bắt đầu cuộc trò chuyện và gợi ý về lời mời. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra giữa thanh thiếu niên và sinh viên. Phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động trong mối quan hệ. Tuy nhiên, khi đưa ra một đề nghị, dù thẳng thắn, vẫn cần phải sử dụng động từ ở thức điều kiện (" dirait " đối với " dire ", " laisserais " đối với " laisser ") để giữ được sự lịch sự. Clover thích người khác mua cho đồ uống dù cô ấy là người đưa ra lời mời. Ngày nay, người đưa ra lời mời là người trả tiền nhưng đôi khi theo phép lịch sự truyền thống, đàn ông vẫn trả tiền cho phụ nữ. Chúng ta dùng ngôi « vous » với người không quen biết hay không thân thiết, hoặc với những người chúng ta muốn thể hiện sự kính trọng (người già, thầy cô giáo, người có chức vụ cao hơn chúng ta trong công việc). Viết thư cho ai đó Thông thường, thư mời bằng viết tay hay điện tử đều có mẫu xưng hô, mẫu này sẽ trang trọng hơn nếu bức thư dành cho những người chúng ta không quen biết hoặc là không thân thiết như « Madame », « Monsieur », « Mademoiselle ». Nếu bức thư gửi cho những người chúng ta quen thân, chúng ta sẽ dùng những mẫu như « Chère Anita », « Cher Jean », « Bonjour », « Coucou », « Salut », …. Thông thường, thư mời viết tay hay điện tử đều kết thúc bằng một chữ ký dưới một mẫu chào tạm biệt. Mẫu chào tạm biệt tùy thuộc vào người nhận thư: « Bien à vous » nếu chúng ta muốn thể hiện một khoảng cách nhất định, một sự tôn trọng nhất định; « A bientôt », « Salut », « Bises », « Bisous », nếu đó là một mối quan hệ bạn bè hoặc thân tình.

Có thể bạn cũng thích...