Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: nói với ai về các vấn đề sức khỏe và vấn đề cá nhân của mình

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Sante-Parler-Culture-ToimemeRound-Intimite-Video
Ai nói?
Des amis. Un homme et ses sœurs. Un grand-père et ses fils.
Những người này nói gì ?
D'un match de boxe.D'un problème, de soucis. De leurs femmes.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 04/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Le 1er homme
Ça va, ça va… Franchement les gars.
Le 2e homme
Tu crois que c’est moi que tu vas berner comme ça ? Tu [n’] oublies pas que je t’ai connu gamin, quand même.
Le 3e homme
Toi, là, sur ton visage, c’est marqué : « J’ai des soucis. »
Le 1er homme
Je [ne] sais pas ce que j’ai en ce moment. C’est un truc bizarre qui m’arrive. Le soir, je [n’] arrive pas à m’endormir et le matin je [n’] arrive pas à me lever.
Người đàn ông đầu tiên Được rồi, được rồi... Thực sự thì các chàng trai ơi.Người đàn ông thứ hai Bạn nghĩ rằng tôi sẽ chơi xấu như vậy ư ? Bạn [không] quên rằng tôi biết bạn khi bạn còn nhỏ đấy chứ.Người đàn ông thứ ba Này bạn, trên mặt bạn hiện rõ rành rành : " Tôi đang có vấn đề." Người đàn ông đầu tiên Tôi [không] biết hiện mình bị làm sao. Tôi đang bị làm sao đấy rất lạ. Buổi tối, tôi [không] thể nào ngủ được và buổi sáng tôi [không] thể nào dậy nổi.

Có thể bạn cũng thích...