Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: nói chuyện với người lạ

Écoutez les micro-conversations et cliquez dans la bonne colonne.
Hãy nghe các đoạn hội thoại ngắn và nhấp chuột vào cột tương ứng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
Tình huống trang trọng.Tình huống thông thường.
Tình huống trang trọng.Tình huống thông thường.
Tình huống trang trọng.Tình huống thông thường.
Tình huống trang trọng.Tình huống thông thường.
Tình huống trang trọng.Tình huống thông thường.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Aphrodite Maravelaki et Christine Renard, Université catholique de Louvain
Published on 01/08/2013 - Modified on 29/11/2019

Văn hóa / Nói chuyện với người lạ


Ở nước bạn, bạn nói gì để hỏi thông tin từ một người lạ? Bạn có sử dụng những câu giống nhau khi nói chuyện với người bằng tuổi và người hơn tuổi mình không?

Khi đi du lịch, việc hỏi đường hay hỏi thông tin từ người lạ thường cần thiết.

Nhũng người nói tiếng Pháp dùng ngôi « vous » và các mẫu câu xã giao khi tiếp chuyện với người khác ngoài đường.
Giữa thanh niên với nhau, người ta thường chuyển từ ngôi « vous » sang ngôi « tu » mà không cần hỏi ý kiến.

Phụ nữ có thể bắt chuyện trước với đàn ông.

Ở Quebec, việc dùng ngôn ngữ bình dân giữa những người lạ ngày càng trở nên phổ biến.
 Mở rộng:

Có thể bạn cũng thích...