Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: mời ai đó

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Logement-Inviter-Culture-DestMexicoPrague-Video
Người đàn ông làm gì?
Anh ta chào một người nào đó.
Anh ta gọi điện thoại.
Anh ta giải thích một điều gì đó.
Người đàn ông này giải thích gì về đất nước của anh ta, Cộng hòa Séc?
Một phong tục.
Một công thức.
Một hiện tượng thời tiết.
Người đàn ông vào đâu?
Trong một nhà hàng.
Trong một căn hộ.
Trong một rạp chiếu phim.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 01/07/2013 - Modified on 16/10/2019
Dịch
L'homme
Quand on rentre à la maison, le premier réflexe, c’est d’enlever ses chaussures. Et bien sûr, on attend des invités, qu’ils fassent la même chose.
Người đàn ông Khi người ta vào nhà, phản xạ đầu tiên đó là cởi giày. Và dĩ nhiên, người ta chờ khách cũng làm thế.

Có thể bạn cũng thích...