Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa : chào hỏi

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Xem đoạn phim và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Salutations-Entourages-Cult-Saluer-SODA-Video
Bạn nhìn thấy ai trong đoạn băng?
Những người đàn ông và những người phụ nữ.Những đứa trẻ.Những người đàn ông.
Những người này đang làm gì?
Họ chào hỏi nhau.Họ chơi thể thao.Họ gọi điện cho nhau.
Liệu những người trong đoạn băng này có quen biết nhau không ?
Có.Không.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Aphrodite Maravelaki, Université catholique de Louvain
Published on 02/09/2013 - Modified on 25/10/2019
Dịch
Premier dialogue
L'homme
Comment ça va ?
La femme
Ça va.

Deuxième dialogue
L'homme
Bonjour Marie, comment ça va ?
La femme
Ça va bien.
L'homme
Bien ?

Troisième dialogue
Le premier homme
Bonjour André.
Le deuxième homme
Bonjour.
Le premier homme
Comment allez-vous ?
Le deuxième homme
Bien, bien.

Quatrième dialogue
Le premier homme
Salut Lorant, comment vas-tu ?
Le deuxième homme
Ça va, impeccable. Très bien.
Đoạn hội thoại 1 Người đàn ông Bà khỏe không ? Người phụ nữ Tôi khỏe. Đoạn hội thoại 2 Người đàn ông Chào Marie, khỏe không ? Người phụ nữ Tôi rất khỏe. Người đàn ông Rất khỏe ? Đoạn hội thoại 3 Người đàn ông thứ nhất Chào André. Người đàn ông thứ hai Xin chào. Người đàn ông thứ nhất Anh khỏe không ? Người đàn ông thứ hai Tôi rất khỏe. Đoạn hội thoại 4 Người đàn ông thứ nhất Chào Lorant, cậu khỏe chứ ? Người đàn ông thứ hai Mình khỏe. Rất khỏe.

Có thể bạn cũng thích...