Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Văn hóa: cách ăn uống

Regardez la vidéo et remettez les explications de Moussa dans l'ordre où vous les entendez.
Hãy xem đoạn video và xếp những lời giải thích của Moussa theo thứ tự mà bạn nghe thấy.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice

PC-Repas-Preparer-Culture-ManiereManger-SenegalTieboudienne-Video
Il faut se rincer les mains.
On prend le riz.
On presse un peu en y ajoutant des légumes, du poisson.
Tu manges à la main.
Một số câu đã sắp xếp đúng và sẽ được sử dụng cho phần sau của bài tập.
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 02/06/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Moussa
On mange souvent avec les mains, bon, sinon ce n'est pas une obligation. Seulement avant de manger, il faut se rincer les mains d'abord en attendant que la dame emmène le plat sur place. Et ensuite, vous commencez à manger avec les mains. On prend le riz et on presse un tout petit peu en y ajoutant des légumes, du poisson, si vous voulez du piment, vous mettez un peu de piment, c'est comme ça. Et tu manges à la main. On demande souvent aux enfants, aux petits enfants de ne pas toucher le milieu du plat. Le milieu du plat est réservé aux grands, aux parents, aux grands-parents ou aux parents. C'est à eux maintenant. Surtout la maman, c'est elle qui doit toucher le milieu du plat pour servir le poisson à tous ceux qui sont autour du plat.
Moussa Chúng tôi thường ăn bằng tay, nhưng không bắt buộc. Chỉ là trước khi ăn bạn phải rửa tay trong lúc đợi chủ nhà mang thức ăn lên bàn. Và tiếp đến, bạn bắt đầu ăn bằng tay. Chúng tôi lấy cơm và nắm thành nắm nhỏ ăn kèm với rau, cá, nếu bạn muốn ăn ớt bạn có thể cho thêm vào, giống như thế này. Và bạn ăn bằng tay. Chúng tôi thường bảo con, cháu là không được chạm vào giữa đĩa thức ăn. Giữa đĩa là dành cho người lớn, bố mẹ, ông bà, hay họ hàng. Bây giờ đến lượt chúng. Nhất là người mẹ, bà ấy là người có quyền chạm vào giữa đĩa thức ăn để lấy cá cho tất cả những người ngồi xung quanh đĩa thức ăn.

Có thể bạn cũng thích...