Première classe A1

Từ vựng:địa lý

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.

Hãy xem đoạn video và chọn câu trả lời đúng.

PC-Voyage-Destination-Vocabulaire-DF-Dakar-Video


Bạn đang ở châu lục nào?
En Asie.En Afrique.En Europe.
Bạn đang ở quốc gia nào?
Au Portugal.En Côte d'Ivoire.Au Sénégal.
Bạn đang ở thành phố nào?  
À Dakar.À Miami.À Jakarta.
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain.  
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu

Chú ý

Rất tốt

Dịch
Ivan Kabacoff, présentateur
Cette semaine, Destination francophonie vous emmène à Dakar, la capitale du Sénégal. Cet ancien village de pêcheur planté à l'extrémité ouest de l'Afrique est devenu une ville dynamique en pleine mutation. Elle n'en a pas pour autant perdu sa fameuse "teranga", ce mot wolof qui désigne l'hospitalité légendaire des Sénégalais. Ce sens de l’accueil, Dakar l'a déployé récemment en organisant le XVe sommet de la francophonie. Toute la planète francophone s'est retrouvée à Dakar dont beaucoup de jeunes, bien décidés à faire bouger cette planète.
Ivan Kabacoff, người dẫn chương trìnhTuần này, Điểm đến Pháp ngữ sẽ đưa bạn đến Dakar, thủ đô của Sénégal. Nơi từng là một làng chài ở cực Tây châu Phi giờ đã trở thành một thành phố năng động đang chuyển mình. Dù vậy, nó vẫn không đánh mất cái "teranga" nổi tiếng của mình, từ này trong tiếng Wolof dùng để chỉ đức tính hiếu khách huyền thoại của người Sénégal. Sở thích tiếp đón này được Dakar phát huy gần đây bằng cách tổ chức kì họp thượng đỉnh của khối Pháp ngữ lần thứ XV. Cả thế giới Pháp ngữ hội ngộ tại Dakar, trong đó có rất nhiều bạn trẻ quyết tâm

You may also like...