Share

Từ vựng: gọi món (ở quán cà phê, nhà hàng)

Có hiệu lực đến 31/12/2023
Conception: Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
Published on 02/08/2013 - Modified on 25/10/2019