Première classe A1

Từ vựng: các vật dụng trong nhà

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.

Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.

PC-Logement-DireVaPas-Objets-Voc-Pagny-Video


Bạn đang xem gì?
Une publicité.Un clip.Un extrait de film.
Bạn nhìn thấy gì?
Un homme avec des lunettes.Une femme avec un chapeau.Des enfants qui courent.
Người đàn ông nói gì?
Prenez la télé, le canapé.Achetez la télé, le canapé.Donnez la télé, le canapé.
Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu

Chú ý

Rất tốt

Dịch
Florent Pagny
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé,
Ma brosse à dents, mon révolver, la voiture ça c'est déjà fait,
Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé,
Le micro-ondes, le frigidaire,
Et même jusqu'à ma vie privée,
De toute façon à découvert
Florent Pagny Nếu bạn lấy đi tất cả, hãy lấy đi những đứa con tôi và cả tivi,Bàn chải đánh răng của tôi, súng của tôi, ô tô cũng sẵn sàng để bạn lấy,Với tài khoản ngân hàng bị khóa, hãy lấy đi vợ tôi, cả ghế tràng kỷ, Lò vi sóng, tủ lạnh, Và thậm chí cả đời tư của tôi,Dù sao thì nó cũng chẳng còn gì là riêng tư nữa.

You may also like...