Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Từ vựng : các nghề nghiệp

Écoutez la vidéo. Placez chaque mot dans la bonne colonne.
Hãy nghe đoạn phim sau. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Transcription Louxor VN
Bạn nghe thấy điều đó trong bài hát.
une institutriceune puéricultriceun boulangerune infirmière
Bạn không nghe thấy điều đó trong bài hát.
un professeurun docteurun pompierune vendeuse
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
Published on 04/09/2013 - Modified on 22/10/2019
Dịch
Philippe Katerine
J'adore, j'adore !!!!! Les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens, et de temps en temps...
Philippe Katerine
Tôi rất thích, tôi rất thích !!!!! Các cô giáo viên cấp một, cô nuôi trẻ, nữ nhân viên hành chính, nữ họa sỹ, người bán bánh mì, người lái xe tải, cảnh sát, nông dân, người nội trợ, nữ y tá, nữ tư vấn viên hướng nghiệp, bác sĩ phẫu thuật, thợ cơ khí, người thất nghiệp. Tôi rất thích xem mọi người khiêu vũ, và thỉnh thoảng...

Từ vựng / Nghề nghiệp

agriculteur (l' / un / des) nông dân
agricultrice (l' / une / des) nữ nông dân
boulanger (le) thợ làm hoặc người bán bánh mì
boulangère (la) thợ làm hoặc người bán bánh mì (nữ)
camionneur (le) người lái xe tải
camionneuse (la) người lái xe tải (nữ)
chirurgien (le) bác sĩ phẫu thuật
chirurgienne (la) bác sĩ phẫu thuật (nữ)
chômeur (le) người thất nghiệp
chômeuse (la) người thất nghiệp (nữ)
dessinateur (le) họa sĩ
dessinatrice (la) thợ vẽ (nữ)
infirmier (l' / un / des) y tá nam
infirmière (l' / une / des) y tá nữ
instituteur (l' / un / des) giáo viên tiểu học
institutrice (l' / une / des) cô giáo tiểu học
mécanicien (le) thợ cơ khí
mécanicienne (la) nữ thợ cơ khí
policier (le) cảnh sát
policière (la) nữ cảnh sát

Có thể bạn cũng thích...