Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết Nói về người thân xung quanh

Regardez la vidéo. Complétez les phrases avec le bon mot.
Hãy xem đoạn phim sau. Hoàn thành câu với một từ thích hợp.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
PC-Salutations-Entourage-Bilan-Slovenie-Video
En Slovénie, on pense aux parents|grands-parents. Le papa|Le grand-père s'occupe des bébés|parents comme la maman|grand-mère.Dans la vidéo, la maman|le papa part en voyage d'affaires : dans cette famille|ce travail, la maman|le papa travaille, le papa|la maman s'occupe des enfants|grands-parents.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 02/09/2013 - Modified on 16/10/2019
Dịch
Matej
« Zivijo », c'est Matej. En Slovénie, on prend soin des jeunes parents. Ici, on pense que le papa peut s'occuper des bébés aussi bien que la maman.
Matej hors champ
Ces deux petites jumelles de 6 mois, Zala et Julia, sont venues à l'aéroport accompagner leur maman qui part en voyage d'affaires car dans cette famille, maman travaille et papa pouponne.
Matej "Zivijo", Matej đây. Ở Slôvênia, người ta quan tâm chăm sóc những ông bố bà mẹ trẻ. Ở đây, người ta nghĩ rằng người bố cũng có thể chăm sóc con nhỏ tốt như người mẹ. Matej thuyết minh Hai em bé sinh đôi 6 tháng tuổi, Zala và Julia, đến sân bay để tiễn mẹ đi công tác vì trong gia đình này, mẹ đi làm còn bố ở nhà chăm sóc các con.

Có thể bạn cũng thích...