Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: mời ai đến nhà

Regardez la vidéo. Placez chaque élément dans la bonne colonne.
Hãy xem đoạn video sau. Xếp từng thông tin vào cột tương ứng.
PC-Logement-Inviter-Bilan-Goldman-Choses-Video

Tôi thấy trong đoạn video
une table jauneun frigidaire bleu
Tôi không thấy trong đoạn video
un canapé rougeun bureau marronun lit blancquatre chaises vertes
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt

Có thể bạn cũng thích...