Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: đi làm

Écoutez la vidéo et complétez les phrases avec les bons mots.
Nghe đoạn vidéo và hoàn thành câu với các từ thích hợp.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Travail-Aller-Bilan-identifierDirection-MadacascarTunis-Video
Nous sommes donc ici à Tananarive, la capitale de Madagascar, le palais de la Reine qui est à gauche, et le palais du Premier ministre qui est à droite. Nous quittons Tunis en direction du sud-est.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 03/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Premier extrait
Désiré Philippe Ramakavelo
Nous sommes donc ici à Tananarive, la capitale de Madagascar, le palais de la Reine qui est à gauche, et le palais du Premier ministre qui est à droite.

Deuxième extrait 
Voix off
Nous quittons Tunis en direction du sud-est.
Đoạn trích đầu tiên Désiré Philippe Ramakavelo Chúng ta đang ở Tananarive, thủ đô của Madagascar, bên trái là cung hoàng hậu và bên phải là phủ thủ tướng. Đoạn trích thứ hai Lời dẫn Chúng ta rời Tunis và đi về hướng đông nam.

Có thể bạn cũng thích...