Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: Cùng ăn chung

Regardez la vidéo et répondez aux questions (plusieurs réponses possibles).
Hãy xem đoạn video sau và trả lời các câu hỏi ( mỗi câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời).
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Transcription Destination gouts VN
Chúng ta nói gì khi chúng ta thích bữa ăn đó? (2 câu trả lời)
C'est délicieux.C'est bon.C'est très mauvais.C'est chaud.
Chúng ta nói gì ở đầu bữa ăn?
Merci !Bon appétit !C'est bon !J'ai soif !
Chúng ta nói gì trước khi bắt đầu uống? (2 câu trả lời)
J'ai faim !Santé !À table !Tchin ! Tchin !
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
Published on 01/06/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Premier extrait
Patrice Carmouze
Très bon, c'est délicieux ça.

Deuxième extrait
Patrice Carmouze
Alain...
Le cuisinier
Patrice...
Patrice Carmouze
Tchin !
Le cuisinier
Merci, santé.
Patrice Carmouze
Et salut !

Troisième extrait
Patrice Carmouze
Il y a plus qu'à gouter.
Le cuisinier
Exactement. Bon appétit.
Patrice Carmouze
Bon appétit.
Le cuisinier
Et ça, avec un bon verre de rouge.
Patrice Carmouze
Un petit verre de rouge, allez on va changer un petit peu. On trinque.
Le cuisinier
Santé !
Patrice Carmouze
Merci infiniment.
Đoạn trích đầu tiên
Patrice Carmouze
Rất ngon, món này rất tuyệt.

Đoạn trích thứ hai
Patrice Carmouze
Alain...
Đầu bếp
Patrice...
Patrice Carmouze
Cụng ly nào!
Đầu bếp
Cám ơn, chúc sức khỏe.
Patrice Carmouze
Tạm biệt!

Đoạn trích thứ ba
Patrice Carmouze
Nào chúng ta thử thôi.
Đầu bếp
Tất nhiên rồi. Chúc ngon miệng.
Patrice Carmouze
Chúc ngon miệng.
Đầu bếp
Và món này sẽ ngon hơn nếu ta uống cùng với một ly rượu vang đỏ.
Patrice Carmouze
Chỉ với một ly rượu vang đỏ sẽ làm thay đổi đấy Chúng ta chạm cốc nào.
Đầu bếp
Chúc sức khỏe!
Patrice Carmouze
Cảm ơn rất nhiều.

Có thể bạn cũng thích...