Share

Tổng kết: bạn có thể phát âm bỏ nguyên âm cuối không ?

Có hiệu lực đến 31/12/2023