Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: bạn có thể phát âm bỏ nguyên âm cuối không ?

Écoutez la vidéo et complétez les phrases. Faites attention à l'élision. Consultez l'aide de prononciation.
Écrivez la ou les bonnes réponses dans les cases Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Souffrance-BIlan-CaptainBiceps-Video
Tu n'as pas une seule carie.

Mais qu'est-ce que je vois ?

C'est la première fois que j'en vois une.

Monsieur, s'il vous plait, vous me faites peur !

Ça fait un petit peu mal au début, mais c'est tout.
nbOk1 từ đúng chính tả
nbOk2 từ sai dấu
nbKo từ cần sửa
Chú ý
Rất tốt
Published on 02/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Dentiste Man
Tout va bien mon petit, tu n'as pas une seule carie. Hum ? Mais qu'est-ce que je vois ? Une molaire à cinq racines ? Oh incroyable ! C'est la première fois que j'en vois une. Je crois qu'en fin de compte, il y a quelque chose. Il va même falloir que j'intervienne tout de suite.
 
Captain Biceps
Arrêtez, Monsieur, s'il vous plait, vous me faites peur !
 
Dentiste Man
Allons, allons, mon garçon. Ça fait un petit peu mal au début, mais c'est tout !
Bác sĩ nha khoa Tất cả đều ổn thôi cháu ạ, cháu chỉ bị một chỗ sâu răng ít thôi. Hừm ? Nhưng tôi nhìn thấy gì thế này ? Một chiếc răng hàm có năm chân ư ? Ôi thật không thể tin nổi ! Đây là lần đầu tôi thấy một chiếc răng hàm như thế. Tôi nghĩ là rút cuộc có một vấn đề gì đấy. Thậm chí là tôi sẽ phải xử lý ngay lập tức.  Thuyền trưởng Biceps Bác ơi bác dừng lại đi, bác làm cháu sợ quá !  Bác sĩ nha khoa Nào nào, cháu ơi. Mới đầu thì hơi đau một tí, nhưng sẽ chỉ một tí mới đầu thôi!

Phát âm / Bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

Bỏ nguyên âm cuối

Trong tiếng Pháp, khó nghe được điểm phân chia giữa các từ vì phát âm có thể nối phụ âm cuối của một từ với âm đầu của từ tiếp thôi
Trong một nhóm từ được nối với nhau theo quy tắc ngữ pháp, nguyên âm cuối (thường xuyên là "e", "a", đôi khi là "i", "u"), của từ đầu tiên biến mất trước một từ khác bắt đầu bằng một nguyên âm. Nguyên âm bị bỏ được ký hiệu khi viết bằng dấu lược "' ' ".
 
Trong phất âm, phụ âm nằm trước nguyên âm cuối bị bỏ kết hợp với nguyên âm của từ tiếp theo để tạo thành một âm tiết :

l'infirmier, l'infirmière, l'ophtalmologue, l’œil, l'oreille, l'homme, l'hôpital,...  nam y tá / nữ y tá / bác sĩ nhãn khoa / một chiếc mắt / một chiếc tai / một người đàn ông / một bệnh viện

Nhưng ở dạng số nhiều :

les infirmiers, les infirmières, les ophtalmologues, les yeux, les oreilles, les hommes, les hôpitaux.

Nguyên âm cuối bị bỏ thường là âm "e" ((le, ce, me, je, te, se, ne, de, que, parce que, puisque, lorsque, jusque...), và âm "a" (la), hoặc âm "i", trong cấu trúc si + il -> s'il.

Bỏ âm

Trong một số từ thường gặp, và chỉ khi nói trong bối cảnh thân mật, các nguyên âm hoặc phụ âm có thể bị lược bỏ :    - Bỏ âm [y] trong từ "tu" khi đứng trước nguyên âm :

Tu en veux ? -> T'en veux ?

- Bỏ âm [l] trong từ "il(s)" :

"Il y a" > "Y a"

"Il n'y a rien" > "Y a rien"

"Il n'y a pas de chemin." > "Y a pas de chemin."

Có thể bạn cũng thích...