Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Tổng kết: bạn có thể nói rằng điều đó không ổn không ?

Écoutez la vidéo et complétez les phrases avec la bonne forme.
Nghe đoạn video sau và chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Parler-Bilan-QuoiDeNeufDoc-ManoeuvreHeimlich-Video
Monsieur ? Ça va ?|Ça va pas ?|Ça ne va pas ? Vous n'arrivez pas|arrivez|arrivez pas à respirer ? On donne|ne donne pas|donne pas 5 tapes dans le dos. Si c'est toujours pas sorti|c'est toujours sorti|ce n'est toujours pas sorti. Et si ça n'est toujours pas efficace|c'est toujours efficace|c'est toujours pas efficace, si le corps étranger n'est pas sorti|est sorti|est pas sorti. Il faut appeler|faut pas appeler|ne faut pas appeler les secours.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Đại học công giáo Louvain
Published on 04/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Docteur Anne Champenois
En général, une personne est en train de manger, tranquillement. Et au lieu d'avaler sa nourriture, la nourriture va passer dans les voies respiratoires, ce qui l'empêche de respirer.
« Monsieur, ça va ? Vous n'arrivez pas à respirer ? Je vais vous aider. »
Dans ce cas-là, il faut commencer les manœuvres qui sauvent. La première manœuvre : on penche la personne en avant. Et on lui donne 5 tapes dans le dos très fort entre les deux omoplates.
Au bout de ces 5 tapes dans le dos, si c'est toujours pas sorti, à ce moment-là, on commence la manœuvre de Heimlich. Il faut bien mettre son poing gauche au creux de l'estomac, avec la main droite le maintenir, parce qu'il faut comprimer 5 fois, très fort, et vers le haut.
Après ces 5 compressions en général, le corps étranger sort. S'il ne sort pas, il faut recommencer les 5 tapes dans le dos, puis les 5 manœuvres de Heimlich. Et si ça n'est toujours pas efficace, si le corps étranger n'est pas sorti, alors il faut appeler les secours.
Bác sĩ Anne Champenois Thông thường một người đăng ăn từ tốn Và thay vì nuốt thức ăn thì thức ăn lại bị mắc vào đường hô hấp, điều này khiến cho người đó khó thở "Ông có ổn không? Ông không thở được à ? Tôi sẽ giúp ông." Trong trường hợp này, cần tiến hành các thao tác để cứu sống bệnh nhân Thao tác đầu tiên : nghiêng bệnh nhân về phía trước Và vỗ 5 cái thật mạnh vào lưng bệnh nhân phần giữa hai xương bả vai Sau khi vỗ 5 lần vào lưng, nếu thức ăn vẫn chưa ra thì ta bắt đầu tiến hành thao tác Heimlich. Cần phải đặt nắm tay trái vào chỗ lõm dạ dầy, còn tay phải nắm lấy tay trái, vì cần phải ép 5 lần rất mạnh hướng lên trên Thường sau 5 lần ép thì thức ăn bị tắc sẽ ra Nếu thức ăn vẫn chưa ra, cần tiến hành lại 5 lần vỗ vài lưng, rồi lại 5 lần thao tác Heimlich. Nếu làm xong nhưng vẫn không có kết quả, nếu thức ăn bị tắc vẫn chưa ra, cần phải gọi cấp cứu

Có thể bạn cũng thích...