Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: sự nối âm trong nhóm tiết điệu

Regardez la vidéo, écoutez les sons de l’exercice, puis reconstituez les expressions.
Hãy xem đoạn video sau, nghe các âm trong bài tập, sắp xếp lại các phát ngôn.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Logement-Inviter-Prononciation-ChangerDInterieur-PremierAppart-Video
Một số câu đã sắp xếp đúng và sẽ được sử dụng cho phần sau của bài tập.
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 01/07/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Voix off
Relooking avec Fabrice et un jeune homme qui vient de s'installer dans son tout premier appartement.
Fabrice
Bonjour.
Le jeune homme
Bonjour.
Et voilà... mon nouvel appartement. Je suis arrivé assez récemment. J'aime bien le côté cuisine américaine...
Lời dẫn Cùng bài trí lại căn hộ với Fabrice và một chàng trai trẻ vừa mới chuyển đến căn hộ đầu tiên của mình. Fabrice Xin chào. Chàng trai Xin chào. Đây là căn hộ mới của tôi. Tôi chỉ vừa mới chuyển đến. Tôi rất thích phòng bếp theo kiểu Mỹ...

Phát âm / Luyến âm trong nhóm tiết điệu

Khi nói tiếng Pháp, chúng ta không phát âm từng từ một: chúng ta nhóm và nối các từ lại với nhau. Chúng ta phát âm một nhóm từ như phát âm một từ dài: đó là nhóm tiết điệu.

Ta nối phụ âm ở cuối từ này với nguyên âm bắt đầu một từ khác.

Relooking_avec Fabrice

Mon nouvel_appartement

Cuisine_américaine

Il_habite à Paris

Nhóm tiết điệu là nhóm các từ được phát âm trong một luồng hơi. Một nhóm tiết điệu thường tương ứng với một ý.

Có thể bạn cũng thích...