Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: phụ âm cuối thường không được phát âm

Écoutez la vidéo. Pour chaque phrase, choisissez la bonne réponse, selon que vous entendez ou non la consonne finale des mots en gras.

Hãy nghe đoạn video sau. Đối với mỗi câu, hãy chọn câu trả lời đúng dựa vào việc bạn nghe thấy hay không phụ âm cuối của các từ in đậm.

Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
PC-Logement-Decrire-Pron-PetitsCitoyensDroit-Video
Ça doit être super. (Tôi nghe thấy phụ âm cuối|Tôi không nghe thấy phụ âm cuối )

Et t'as même pas de place pour faire tes devoirs. (Tôi không nghe thấy phụ âm cuối|Tôi nghe thấy phụ âm cuối )

Et en plus, tu dors par terre. (Tôi nghe thấy phụ âm cuối|Tôi không nghe thấy phụ âm cuối )

Une tempête, et hop, tu n'as plus de toit au-dessus de ta tête. (Tôi không nghe thấy phụ âm cuối|Tôi nghe thấy phụ âm cuối )

Et puis une tente, c'est pas un vrai logement. (Tôi không nghe thấy phụ âm cuối|Tôi nghe thấy phụ âm cuối )
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 04/07/2013 - Modified on 25/10/2019
Dịch
Louise
Ça doit être super de vivre tout le temps sous une tente.
Mouss Diouf
Ouais, mais pas toute l'année. Imagine, sous une tente, tu n'as ni toilette ni salle de bains.
Petit citoyen 1
Il n'y a pas toujours de chauffage, ni de lumière...
Petit citoyen 2
Et t'as même pas de place pour faire tes devoirs.
Petit citoyen 3
Et en plus, tu dors par terre.
Petit citoyen 4
Une tempête, et hop, tu n'as plus de toit au-dessus de ta tête.
Petit citoyen 2
C'est bien pour les vacances, mais pas pour vivre tout le temps.
Petit citoyen 5
Et puis, une tente, c'est pas un vrai logement, tout simplement.
Louise Thật tuyệt khi sống mãi trong một căn lều. Mouss Diouf Ừ, nhưng không phải cả năm. Hãy tưởng tượng, trong một căn lều, bạn không có nhà vệ sinh và nhà tắm. Công dân nhỏ tuổi 1 Không phải lúc nào cũng có hệ thống sưởi, ánh sáng... Công dân nhỏ tuổi 2 Và thậm chí bạn không có chỗ để làm bài tập về nhà. Công dân nhỏ tuổi 3 Và thêm nữa, bạn sẽ ngủ trên đất. Công dân nhỏ tuổi 4 Một cơn bão thổi qua, và oái, trên đầu bạn không còn mái nhà nữa. Công dân nhỏ tuổi 2 Nó rất hữu ích trong các ngày nghỉ, nhưng không phải để sống suốt đời ở đó. Công dân nhỏ tuổi 5 Và tiếp đó, đơn giản là lều không phải là một nơi ở thực sự.

Phát âm / Phụ âm cuối thường không được đọc

Không có nguyên tắc tuyệt đối cho việc đọc hay không đọc phụ âm cuối của một từ trong tiếng Pháp. Với các động từ có dạng nguyên thể kết thúc bằng "er" , chẳng hạn habiter, visiter, chữ "r" sẽ không được đọc.
habiter
visiter Nhưng chữ "r" ở cuối các động từ có dạng nguyên thể không kết thúc bằng "er" thì vẫn được đọc.
dormir
sortir
pouvoir Chữ "r" cũng được đọc trong các từ sau:
mer
pour
toujours Thông thường, phụ âm cuối của các từ thông dụng trong tiếng Pháp sẽ không được đọc.
logement
appartement
petit
grand
blanc
Về phát âm của chữ "s" trong từ "plus" Chữ "s" trong từ "plus" không được đọc khi: - trong cụm "ne...plus":
Je n'habite plus [ply] le quartier.
- sau nó là một từ bằng đầu một phụ âm.
Ce logement est plus [ply] petit.
Chữ "s" trong từ "plus" được đọc khi: - trong cụm từ "plus de":
Ce logement a plus [plys] de pièces.
- trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm
Ce logement est plus [plyz] original.
- với dấu cộng (+) trong môn toán. Ta đọc âm [s] khi từ đằng sau bắt đầu bằng một phụ âm, và đọc âm [z] khi từ đằng sau bắt đầu bằng một nguyên âm.
Il faut un bureau plus [plys] deux chambres.
Ce logement compte deux pièces plus [plyz] une.

Có thể bạn cũng thích...