Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: nhóm tiết điệu và ngữ điệu (2)

Écoutez la vidéo. Pour chaque phrase, choisissez la bonne intonation (la la la).
Hãy nghe đoạn video sau. Chọn ngữ điệu (la la la) đúng với mỗi câu.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
PC-Travail-Metier-Pron-GroupesRythmiquesIntonation-ParAllianceFlamenco-Video
1. Je suis espagnole : la la / la la la|la la la / la la la / la

2. et je suis professeur de flamenco. : la la la / la la la / la la la la|la / la la la la

3. et j'habite à Bruxelles. : la la la / la la la|la la la / la la la / la la la

4. Je prépare mon cours de danse ici. : la la la / la la la la la la|la la la / la la la
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Paula Perez Sasbina
Bonjour, je m'appelle Paulina, je suis espagnole, et je suis professeur de flamenco et j'habite à Bruxelles. Je continue à apprendre le français.
La journaliste
Ici, à l'Alliance française ?
Paula Perez Sasbina
Ah oui.
La journaliste
De Bruxelles ?
Paula Perez Sasbina
Oui.
[...]
Paula Perez Sasbina
Je prépare mon cours de danse ici, parce que après, je donnerai un cours de danse orientale et de flamenco. J'aime beaucoup ce salon de thé.
Paula Perez Sasbina Xin chào, tôi tên là Paulina, tôi là người Tây Ban Nha và tôi là giáo viên dạy nhảy Flamenco, tôi sống ở Brussels. Tôi đang tiếp tục học tiếng Pháp. Nữ phóng viên Ở đây, tại trung tâm Alliance française à? Paula Perez Sasbina À vâng. Nữ phóng viên Từ Brussels? Paula Perez Sasbina Vâng. [...] Paula Perez Sasbina Tôi chuẩn bị nội dung dạy nhảy ở đây, vì sau đây, tôi sẽ dạy một lớp học múa bụng và flamenco. Tôi rất thích phòng trà này.

Phát âm / Nhóm tiết điệu và ngữ điệu (2)

Trong tiếng Pháp, người ta không phát âm riêng lẻ từng từ một. Người dân các nước Pháp ngữ có thể phát âm liền một mạch 6 âm tiết không ngắt quãng một cách thoải mái.
Khi nói tiếng Pháp, chúng ta nhấn mạnh vào nguyên âm của âm tiết cuối cùng được phát âm lên của từ hay nhóm từ. Chúng ta gọi nhóm từ này là: nhóm tiết điệu. Nhấn mạnh vào âm tiết cuối cùng cho phép nhận ra điểm kết thúc của từ hay nhóm từ cũng như phân biệt các nhóm tiết điệu với nhau.
Ví dụ :

Bonjour, je m'appelle Paulina (la la / la la la / la la la)

Je suis espagnole (la la / la la la)
 

Chúng ta kéo dài âm tiết cuối cùng của nhóm tiết điệu trong các trường hợp sau:
- danh sách và liệt kê

une feuille, deux stylos, trois documents, …

- do dự, lưỡng lự

celui-ci… ou celui-

- hét lên

Comment ? Je n’entends rien !

- hoặc là nói thầm

C’est important.

- và cả trong câu nói tự nhiên, nhất là trong các câu trần thuật.

Et alors...

Chính vì thế, có thể nói đây là một đặc trưng của tiếng Pháp bởi vì trọng âm không nhấn vào từng từ một. Người ta nhấn trọng âm theo vị trí của từ trong câu.
Những người nước ngoài thường nhấn nhiều trọng âm trong một câu tiếng pháp. Họ bị nhận ra do ngữ điệu đi kèm với nhóm tiết điệu.
 


Mở rộng:

Có thể bạn cũng thích...