Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

Écoutez les mots et cliquez sur la syllabe entendue qui a la plus longue durée (la syllabe forte). Consultez l'aide.
Hãy nghe các từ sau và nhấp chuột vào âm tiết được phát âm trong khoảng thời gian dài nhất (âm tiết mạnh). Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Cliquez sur la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
nbOk câu chọn đúng
nbKo câu chọn thừa
cần phải chọn nb câu nữa
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/08/2013 - Modified on 25/10/2019

Phát âm / Nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

Khi nói tiếng Pháp, chúng ta chỉ lấy hơi sau khi diễn đạt hết một ý, tức là một nhóm từ. Âm tiết được nhấn mạnh nhất là âm tiết cuối cùng trong nhóm. Âm tiết này mang trọng âm. Âm tiết này được phát âm trong khoảng thời gian lâu hơn. Tất cả các âm tiết khác được phát âm trong khoảng thời gian như nhau. Ví dụ:
intéressant (ti-ti-ti-ta)
Chú ý, âm tiết mang trọng âm không trùng với âm tiết mang dấu chính tả. Ví dụ:
le cinéma (ti-ti-ti-ta)
Ghi chú: để minh họa sự khác nhau về phát âm trong bài tập, âm tiết cuối cùng đọc là « ta » trong khi các âm tiết khác đọc là « ti », tượng trưng cho âm ngắn hơn.

Có thể bạn cũng thích...