Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

Écoutez et repérez la syllabe forte entendue dans chaque groupe de mots. La syllabe forte est celle qui a la plus longue durée. Consultez l'aide.
Nghe và nhận diện âm tiết mạnh trong mỗi nhóm từ. Âm tiết mạnh là âm tiết được phát âm trong khoảng thời gian dài nhất. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
PC-Loisirs-Activites-Prononciation-24hParis-Tango-Video
Âm tiết đầu tiên (ta-ti-ti)âm tiết thứ 3 (ti-ti-ta)âm tiết thứ 5 (ti-ti-ti-ti-ta)
Âm tiết đầu tiên (ta-ti-ti)âm tiết thứ 3 (ti-ti-ta)âm tiết thứ 5 (ti-ti-ti-ti-ta)
Âm tiết đầu tiên (ta-ti-ti)âm tiết thứ 3 (ti-ti-ta)âm tiết thứ 5 (ti-ti-ti-ti-ta)
Âm tiết đầu tiên (ta-ti-ti)âm tiết thứ 3 (ti-ti-ta)âm tiết thứ 5 (ti-ti-ti-ti-ta)
Âm tiết đầu tiên (ta-ti-ti)âm tiết thứ 3 (ti-ti-ta)âm tiết thứ 5 (ti-ti-ti-ti-ta)
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/08/2013 - Modified on 25/10/2019
Dịch
Jeune fille interviewée
« … Je cherchais où danser la salsa. Et j’ai découvert qu’il y a très peu de salsa qui se danse à Paris et beaucoup de tango. »

Cô gái trẻ được phỏng vấn « … Tôi từng tìm nơi dạy nhảy salsa. Và tôi đã khám phá ra rằng ở Paris có rất ít người nhảy salsa và nhiều người nhảy tango. »

Phát âm / Nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

Khi nói tiếng Pháp, chúng ta chỉ lấy hơi sau khi diễn đạt hết một ý, tức là một nhóm từ. Âm tiết được nhấn mạnh nhất là âm tiết cuối cùng trong nhóm. Âm tiết này mang trọng âm. Âm tiết này được phát âm trong khoảng thời gian lâu hơn. Tất cả các âm tiết khác được phát âm trong khoảng thời gian như nhau. Ví dụ:
intéressant (ti-ti-ti-ta)
Chú ý, âm tiết mang trọng âm không trùng với âm tiết mang dấu chính tả. Ví dụ:
le cinéma (ti-ti-ti-ta)
Ghi chú: để minh họa sự khác nhau về phát âm trong bài tập, âm tiết cuối cùng đọc là « ta » trong khi các âm tiết khác đọc là « ti », tượng trưng cho âm ngắn hơn.

Có thể bạn cũng thích...