Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: luyến nguyên âm

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
PC-Repas-Preparer-Prononciation-EnchainementVocalique-OrangeStarac-Video

Đúng
Người ta thấy một khu chợ.Đó là một đoạn trích trong clip.Người ta nghe thấy "Tu as volé l'orange".
Sai
Tất cả các nhân vật đều mặc quần áo màu đen.Ở đầu đoạn video, ai đấy đã lấy một quả cà chua.
Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Les exercices portent sur cet extrait :

Les marchands
Tu as volé, as volé, as volé, as volé, as volé, as volé l'orange
Tu as volé, as volé, as volé l'orange du marchand.
Le jeune homme
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi cette histoire ? Non, c'est pas moi, arrêtez, arrêtez c'est pas moi.

Có thể bạn cũng thích...