Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: cử chỉ đi kèm với nhóm từ

Regardez la vidéo et comptez le nombre de gestes par phrase.
Hãy xem đoạn video sau và đếm số cử chỉ mỗi câu.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Logement-ContactVoisin-Prononciation-MerciProf-BandeAnnonce-Video
2 cử chỉ mỗi câu
Merci professeur.
3 cử chỉ mỗi câu
...ou qui explique un point de grammaire.J'ai donc besoin d'une idée par jour.Posez-moi vos questions.sur tv5.orgpar courriel ou par cybercaméra
4 cử chỉ mỗi câu
Une émission qui raconte l'histoire d'un mot...
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 02/07/2013 - Modified on 04/11/2019
Dịch
L'élève
Alors, dites-nous professeur !
Le professeur
“Merci Professeur !“. Une émission qui raconte l'histoire d'un mot ou qui explique un point de grammaire.
C'est une émission quotidienne. J'ai donc besoin d'une idée par jour. Posez-moi vos questions sur tv5.org par courriel ou par cybercaméra, ce que certains appellent une webcam ! Je vous répondrai, si je peux.
L'élève
Ah merci.
Le professeur
Merci qui ?
L'élève
Merci Professeur !
Học sinh Mời thầy nói ạ! Thầy giáo “Merci Professeur !“. Đây là một chương trình giới thiệu về lịch sử của từ hoặc giải thích về qui tắc ngữ pháp. Chương trình này phát sóng hàng ngày. Vì vậy mỗi ngày tôi cần một ý tưởng. Hãy đặt câu hỏi cho tôi thông qua thư điện tử hoặc qua cybercaméra, còn được gọi là webcam, trên trang web tv5.org! Tôi sẽ trả lời nếu có thế. Học sinh Vâng, cám ơn. Thầy giáo Cám ơn ai? Học sinh Cám ơn thầy giáo!

Phát âm / Cách đọc một nhóm từ

Khi nói tiếng Pháp, ta không phát âm riêng lẻ từng từ một. Người nói tiếng Pháp có thể phát âm liền một mạch 6 âm tiết không ngắt quãng. Cuối nhóm âm tiết hoặc nhóm từ, người ta sẽ đọc mạnh hơn. Âm tiết cuối cùng sẽ có trọng âm rõ ràng. Trọng âm này cho phép nhận ra điểm kết thúc của cụm từ, giúp hiểu cụm từ dễ dàng hơn. Người ta không chỉ tập trung năng lượng cho mỗi việc nói mà còn cho cả hành động cơ thể. Khi nói tiếng Pháp, người ta cử động cơ thể khi nói những âm cần nhấn mạnh. Năng lượng được tập trung cho cả tiết tấu trong giọng nói lẫn hành động cơ thể. Người nói tiếng Pháp thường có các cử chỉ, điệu bộ đi kèm lời nói. Cử chỉ đó sẽ kết thúc khi nhóm tiết điệu kết thúc. Đây là một cách đơn giản để xác định nhóm từ và các chuyển động của cơ thể.

Có thể bạn cũng thích...