Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : cách đọc và cách viết âm [i - ɛ]

Regardez la vidéo, puis écoutez les mots. Cliquez dans la bonne colonne.
Xem đoạn băng dưới đây, sau đó nghe các từ được phát âm. Nhấp chuột vào ô tương ứng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
PC-Salutations-EtatCivil-Pron-Graphie-Boyka-Video
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 03/09/2013 - Modified on 22/08/2017
Dịch
Boyka Palikarska
Bonjour. Je m'appelle Boyka Palikarska.
Aujourd'hui, je remplis les fonctions de proviseur du lycée Lamartine, c'est le plus grand lycée bilingue français-bulgare de Bulgarie. J'enseigne le français et je l'enseigne depuis un bon moment.
Boyka Palikarska Xin chào. Tên tôi là Boyka Palikarska. Hiện nay, tôi đang là hiệu trưởng trường cấp ba Lamartine, trường cấp ba song ngữ Pháp-Bulgaria lớn nhất ở Bulgari. Tôi dạy tiếng Pháp và tôi dạy môn này từ khá lâu rồi.

Phát âm / Cách đọc và viết âm [i - ɛ]

"i" như trong:
J, X, 6 (six), 10 (dix).
Âm "i" trong tiếng Pháp ở vị trí trước lưỡi. Hãy làm như đang cười để có khẩu hình miệng hơi khép, và giữ nguyên vị trí như thế trong suốt thời gian đọc âm "i". Âm [i] có thể được viết như sau: i : remplis, Lamartine, bilingue, Bulgarie, depuis y : lycée, pays (ngoại lệ)
"è" như trong:
F, L, M, N, S, Z, 7 (sept), 13 (treize), 16 (seize)
Khi đọc âm "ɛ" trong tiếng Pháp, lưỡi sẽ hơi chống lên. Hãy cười như với âm "i" nhưng miệng mở rộng hơn. Âm [ɛ] có thể được viết như sau: è : élève ê : être ei : j’enseigne, treize, seize ai : français, pays (ngoại lệ) e với các âm tiết đóng: je m’appelle, sept, quel, quelle e đứng trước các phụ âm không đọc ngoài « r-d-f-z »: les, c’est, tu es, tes hay như trong các từ: professeur, profession, erreur

Có thể bạn cũng thích...