Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : cách đọc và cách viết âm [i - ɛ]

Regardez la vidéo. Remettez les phrases dans l'ordre de la vidéo.
Hãy xem đoạn phim sau. Sắp xếp lại các câu sau theo thứ tự trong đoạn băng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice

PC-Salutations-EtatCivil-Pron-Graphie-Boyka-Video
Bonjour.
Je m'appelle Boyka.
Je suis proviseur.
Je travaille dans le plus grand lycée bilingue français-bulgare de Bulgarie.
J'enseigne le français.
Một số câu đã sắp xếp đúng và sẽ được sử dụng cho phần sau của bài tập.
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 03/09/2013 - Modified on 22/08/2017
Dịch
Boyka Palikarska
Bonjour. Je m'appelle Boyka Palikarska.
Aujourd'hui, je remplis les fonctions de proviseur du lycée Lamartine, c'est le plus grand lycée bilingue français-bulgare de Bulgarie. J'enseigne le français et je l'enseigne depuis un bon moment.
Boyka Palikarska Xin chào. Tên tôi là Boyka Palikarska. Hiện nay, tôi đang là hiệu trưởng trường cấp ba Lamartine, trường cấp ba song ngữ Pháp-Bulgaria lớn nhất ở Bulgari. Tôi dạy tiếng Pháp và tôi dạy môn này từ khá lâu rồi.

Có thể bạn cũng thích...