Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: các âm "p", "v" và "b"

Écoutez les sons des définitions pour trouver la lettre qui manque dans le mot. Écrivez ensuite le mot que vous entendez.
Nghe các âm sau của định nghĩa để tìm ra chữ cái còn thiếu trong mỗi từ. Sau đấy hãy viết từ mà bạn nghe được.
Écrivez le mot associé à la définition Help on how to respond the exercice
nbOk1 từ đúng chính tả
nbOk2 từ sai dấu
nbKo từ cần sửa
Chú ý
Rất tốt
Published on 03/04/2013 - Modified on 13/12/2019

Phát âm / Các âm "p", "v" và "b"

Bạn thấy các phụ âm trong tiếng Pháp thế nào ? Kinh khủng, bình thường, khá / thực sự hay? Bạn không biết?  
Có sự khác biệt giữa
vẻ đẹp et 
>
bầu cử là không thể nghe được, khó nghe, dễ nghe ?
Có sự khác biệt giữa
đẹp và  
>
da ou
là không thể, khó, dễ phát âm?
Với bạn nguyên âm nào là dễ nhất?
Với bạn nguyên âm nào là kinh khủng nhất?   [?]Bạn đã bao giờ quan sát chuyển động môi của một người nói tiếng Pháp? Âm [b] là một phụ âm thả và trầm được phát âm bằng môi, như người ta chuẩn bị thơm một em bé Miệng khép, môi tròn và hơi đưa ra phía trước  
Âm
[b] viết như sau : b
Âm
[v] viết như sau : v 
Âm
[p] viết như sau : thông thường p, ít hơn pp (cúm).
Cùng luyện nào!
  Bạn có thể làm theo mẫu: - nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì ; - nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.

Có thể bạn cũng thích...