Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: các âm "p", "v" và "b"

Écoutez la chanson et complétez les phrases avec le bon mot.
Nghe bài hát và hoàn thành câu với từ thích hợp.
Choisissez la réponse dans le menu déroulant Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Rdv-Prononciation-M-Belleville-SonsPVB-Video
J'veux pas finir mes jours à Tombouctou|Kédougou La peau tirée par des machines à clous Moi, je veux|peux être fripé|bridé Triplement fripé|bridé Fripé comme une triplette|doublette de Belleville
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Đại học công giáo Louvain
Published on 03/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
-M-
J'veux pas finir mes jours à Tombouctou
La peau tirée par des machines à clous
Moi, je veux être fripé
Triplement fripé
Fripé comme une triplette de Belleville
-M- Tôi không muốn sống hết đời ở Tombouctou Da bị kéo bởi những chiếc máy đóng đinh Tôi, tôi muốn bị nhàu nát Nhàu nát ba lần Nhàu nát như đội bi sắt ba người của Belleville

Phát âm / Các âm "p", "v" và "b"

Bạn thấy các phụ âm trong tiếng Pháp thế nào ? Kinh khủng, bình thường, khá / thực sự hay? Bạn không biết?  
Có sự khác biệt giữa
vẻ đẹp et 
>
bầu cử là không thể nghe được, khó nghe, dễ nghe ?
Có sự khác biệt giữa
đẹp và  
>
da ou
là không thể, khó, dễ phát âm?
Với bạn nguyên âm nào là dễ nhất?
Với bạn nguyên âm nào là kinh khủng nhất?   [?]Bạn đã bao giờ quan sát chuyển động môi của một người nói tiếng Pháp? Âm [b] là một phụ âm thả và trầm được phát âm bằng môi, như người ta chuẩn bị thơm một em bé Miệng khép, môi tròn và hơi đưa ra phía trước  
Âm
[b] viết như sau : b
Âm
[v] viết như sau : v 
Âm
[p] viết như sau : thông thường p, ít hơn pp (cúm).
Cùng luyện nào!
  Bạn có thể làm theo mẫu: - nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì ; - nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.

Có thể bạn cũng thích...