Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm : bảng chữ cái

Écoutez les mots épelés. Cliquez sur le mot que vous avez entendu.
Nghe cách đánh vần các từ sau. Nhấp chuột vào từ mà bạn đã nghe thấy.
Cliquez sur la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
nbOk câu chọn đúng
nbKo câu chọn thừa
cần phải chọn nb câu nữa
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 04/09/2013 - Modified on 22/10/2019

Phát âm / Bảng chữ cái

A, a như trong Adam
B, b như trong Bachir
C, c như trong Clara
D, d như trong Djamila
E, e như trong Eugénie
F, f như trong Fatou
G, g như trong Gabriel
H, h như trong Habib
I, i như trong Inès
J, j như trong Jade
K, k như trong Kevin
L, l như trong Léa
M, m như trong Mamadou
N, n như trong Nathan
O, o như trong Omar
P, p như trong Paul
Q, q như trong Quentin
R, r như trong Rosalie
S, s như trong Samuel
T, t như trong Thomas
U, u như trong Ursule
V, v như trong Victor
W, w như trong William
X, x như trong Xavier
Y, y như trong Yasmine
Z, z như trong Zohra

Có thể bạn cũng thích...