Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: âm "j"

Regardez la vidéo et cochez les bonnes réponses.
Hãy xem đoạn video sau và đánh dấu vào câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Transcription Musée Haut VN
Liệu những người này có quen biết nhau không? 
Oui.Non.
Tên của người phụ nữ là gì?
Chérie.Laurie.Marie.
Những người này gặp nhau vào thời điểm nào trong ngày?
Le matin.Le soir.
Ai là người tiếp đón?
La dame.Les hommes.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 01/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Sainte Vierge
C'est ici ?
Sulki et Sulku
Ooooooooohhh !
Sulku
Ah ! Entrez, entrez, je vous en prie !
Sainte Vierge
Bonjour !
Sulku
Bonjour Marie.
Sainte Vierge
Bonjour !
Sulki
Bonjour Marie.
Sainte Vierge
Ở đây phải không?
Sulki et Sulku
Ooooooooohhh!
Sulku
Ồ, vào đi, vào đi, xin mời vào!
Sainte Vierge
Xin chào!
Sulku
Chào Marie.
Sainte Vierge
Xin chào!
Sulki
Chào Marie.

Có thể bạn cũng thích...